Polityka Prywatności

Polityka prywatności dla strony internetowej suplementybio.pl

1. Informacje ogólne

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej suplementybio.pl, własności Centrum Zdrowia i Urody Katarzyna Wojtyś. Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności. Poniżej przedstawiamy zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych w kontekście korzystania z naszej witryny.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Zdrowia i Urody Katarzyna Wojtyś, z siedzibą przy ul. W. Pola 10A/1, 41-253 Czeladź, NIP: PL6443068230.

3. Rodzaje gromadzonych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie, w jakim są one niezbędne do świadczenia usług oferowanych na stronie suplementybio.pl. Mogą to obejmować:

  • Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko).
  • Dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu).
  • Dane związane z zamówieniami i zakupami.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • Świadczenia usług oferowanych na suplementybio.pl, w tym obsługi zamówień i kontaktu z Tobą.
  • Obsługi klienta, w tym udzielania informacji i odpowiedzi na zapytania.
  • Realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i księgowego.
  • Analizy statystyk dotyczących korzystania z witryny za pomocą narzędzi takich jak Google Analytics.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • Konieczność przetwarzania w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • Konieczność przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • Twoja zgoda wyrażona podczas korzystania z naszej witryny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

6. Przekazywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora danych, takim jak dostawcy usług płatniczych, kurierzy czy dostawcy usług informatycznych. Przekazywanie danych odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i księgowego.

8. Twoje prawa związane z danymi osobowymi

Przysługują Ci prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. W celu skorzystania z tych praw, prosimy o kontakt poprzez e-mail na adres [email protected].

9. Używanie narzędzi analitycznych

Nasza strona korzysta z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, w celu zbierania informacji o korzystaniu z witryny, co pomaga nam lepiej zrozumieć preferencje użytkowników i dostosować naszą ofertę do ich potrzeb. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Google Analytics.

10. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie.

Dziękujemy za korzystanie z naszej strony internetowej suplementybio.pl. Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].